Սովորիր Չիկագոյում

December 23, 2022
Urgent

Job Description

 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Իրավագիտության մագիստրոսական (LL.M) ծրագիր Չիկագոյում (Իլլինոյս նահանգ, ԱՄՆ) 75% և 100% կրթաթոշակի տրամադրմամբ

 Չիկագո-Քենթ իրավագիտության համալսարանը, Իլինոյս Տեխնոլոգիա-ԱՄՆ-ում գործող բարձր վարկանիշ ունեցող իրավաբանական քոլեջը Ամերիկյան իրավունքի դպրոցի (SAl) հետ միասին հայտարարում է երկու փոխկապակցված ծրագրեր իրավաբանների, փաստաբանների և իրավագիտության բակալավրիատի վերջին կուրսի ուսանողների համար` 75% և 100% ուսման կրթաթոշակների տրամադրմամբ: Մասնավորապես.

  

 1. Ամերիկյան իրավունքի դպրոցի (SAL) ծրագիր /Թբիլիսիում, Վրաստանում/

 

 • 10 պարտադիր դասընթացներ 2023թվականի հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին տասը մագիստրոսական (M) կրեդիտներով,
 • Կրթությունն առցանց (online) և հիբրիդ եղանակով,
 • Դասընթացները կիրականացվեն հանգստյան օրերին (շաբաթ և կիրակի) ամիսը մեկ անգամ,
 • Բոլոր դասախոսները Չիկագո-Քենթ համալսարանից են,
 • TOEFL-ի կամ IELTS-ի քննություն չի պահանջվում,
 • Ներառված է 1 ամսվա ինտենսիվ իրավական անգլերենի դասընթաց,
 • ԱԻԴ ծրագրի ուսման վարձը սկզբնական կազմում է 7 900 ԱՄՆ դոլար, թեև սահմանված են արժանիքների վրա հիմնված կրթաթոշակներ և ոսւման վարձի աջակցություն: Կրթաթոշակների և ուսման վարձի աջակցությունից հետո 2023 ուսումնական տարվա ԱԻԴ ծրագրի ուսման վարձը կազմում է 6 500ԱՄՆ դոլար:

 

Դիմումների ընդունման վերջանաժամկետն է 10.12.2022թվականը:

Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային եղանակով: Պահանջվող փաստաթղթերն են.

 • Ինքնակենսագրություն (CV) անգլերեն լեզվով, որտեղ նշված կլինի դիմողին դրական բնութագրող թվով 2 անձանց (recommenders) անունները և կոնտակտային տվյալները,
 • Դիպլոմ(ներ)ի կամ համալսարանի կողմից տրված տեղեկանքի պատճենը,
 • Անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը:

Ուղարկիր փաստաթղթերը հետևյալ էլեկտրոնային հասցեներին.

saladmissions@kentlaw.iit.edu

admission@chicagokentlaw.ge

Կամ կարող ես լրացնել առցանց (Online) դիմումի ձևը:

 

 1. Մագիստրոսական (LL.M) ծրագիր Չիկագո-Քենթում (Իլլինոյս նահանգ, ԱՄՆ)

 

 • ԱԻԴ ծրագրի շրջանավարտը շարունաում է մեկ կիսամյակ ուսումը Չիկագո-Քենթում ստանալով մագիստրոսական կրթական աստիճան ԱՄՆ, Միջազգային և Անդրազգային Իրավունք մասնագիտությամբ,
 • Մագիստրոսական ծրագիրը դատավարական փաստաբանություն, միջազգային մտավոր սեփականության իրավունք, համաշխարհային բիզնեսի և Ֆինանսական ծառայությունների իրավունք, իրավական նորարարություն ու տեխնոլոգիա ուղղվածություններով պահանջում է երկու կիսամյակ կրթություն,
 • Մագիստրոսական (LL.M) կիսամյակի համար ԱԻԴ ծրագրի շրջանավարտները ժամանում են Չիկագո-Քենթ, Իլլինոյս նահանգ, ԱՄՆ,
 • Նախքան ԱՄՆ մեկնելը, ԱԻԴ ծրագրի դիմորդները կուղորդվեն մագիստրոսական ծրագրի դիմումի և ԱՄՆ վիզայի ընթացակարգի և Չիկագոյում, Իլլինոյս նահանգ, ԱՄՆ բնակության համար,
 • ԱԻԴ ծրագրի շրջանավարտներն ազատվում են TOEFL-ի կամ IELTS-ի քննությունից,
 • 75% կրթաթոշակը երաշխավորվում է ԱԻԴ ծրագրի բոլոր շրջանավարտների համար,
 • 100% կրթաթոշակը տրամադրվում է միայն ԱԻԴ ծրագրի այն շրջանավարտներին, ովքեր ապահովել են 3.8. ՄՈԳ (GPA 3.8),
 • Մագիստրոսական ծրագրի ուսման վարձը Չիկագո-Քենթում ԱԻԴ ծրագրի շրջանավարտների համար կկազմի.
 • 10,000 ԱՄՆ դոլար (կվճարվի մի քանի մասնաբաժիններով) 43,000 ԱՄՆ դոլար ստանդարտ ուսման վարձի փոխարեն,
 • 7,250 ԱՄՆ դոլար (կվճարվի մի քանի մասնաբաժիններով) երկրորդ ընտրովի կիսամյակի համար:
 • ԱՄՆ-ում ուսումնական հաստատության ներսում և դրանից դուրս աշխատելու հնարավորություն,
 • Մագիստրոսական կիսամյակը կարող է շարունակվել ԱԻԴ ծրագիրն ավարտելուց անմիջապես հետո կամ ցանկացած կիսամյակ ԱԻԴ-ն ավարտելուց հետո երեք ուսումնական տարիների ընթացքում,
 • Չիկագո-Քենթում երկու կիսամյակ սովորելը թույլ է տալիս մուտք գործել OPT ԱՄՆ-ում (12 ամսյա հետուսումնական աշխատանքի թույլտվություն),
 • Ուսումն ու աշխատանքը համատեղելու հնարավորություն LL.M-ի ընթացքում, այսինքն` երկու տարի,
 • Երկու կիսամյակ Չիկագո-Քենթում սովորելու ընթացքում շրջանավարտները կարող են մասնակցել փաստաբանների որակավորման քննությունների (BAR exam) Նյու Յորքում կամ ԱՄՆ այլ նահանգներում,
 • Չիկագո-Քենթն առաջարկում է փաստաբանների պատրաստման BARBRI-ի կողմից մշակված դասընթաց` փաստաբանների պատրաստության վերանայման նիստերի շարք` առանցքային առարկաների և փաստաբանական քննությունների ռազմավարությունների վերաբերյալ,
 • Չիկագո-Քենթն ունի աշխարհի լավագույն տեղակայումը-Չիկագո-Քենթը տեղակայաված է Չիկագոյի սրտում, որն համարվում է աշխարհում լավագույն իրավական և ֆինանսական շուկաներից մեկը,
 • Չիկագո-Քենթի միջազգային վարկանիշը (Rankings).
 • 1-ին տեղում (Top 1) Մտավոր սեփականության իրավունքի ոլորտում
 • 2-րդ տեղում (Top 2) Իրավական նորարարություն ու տեխնոլոգիա իրավունքի ոլորտում,
 • 4-րդ տեղում (Top 4) Դատավարական փաստաբանություն իրավունքի ոլորտում,
 • 17-րդ տեղում (Top 17) Իրավաբանական գրավոր խոսք իրավունքի ոլորտում,
 • 3-րդ տեղը Չիկագո-Քենթում,
 • Չիկագո-Քենթի շրջանավարտների զբաղվածության վիճակագրություն.
 • 2% ուսումն ավարտելուց անմիջապես հետո,
 • 7% ուսումն ավարտելուց հետո 9 ամիսների ընթացքում:

Հարցերի դեպքում կարող եք կապ հաստատել մեր պաշտոնական ներկայացուցիչների հետ Viber-ի, WhatsApp-ի, կամ ուղիղ կապի միջոցով.

 +374 98 79 16 16
 +374 77 07 62 62
 +374 98 08 62 62
 +995 577 97 40 01
 +995 577 77 40 30

Կամ ուղարկել ձեր հարցերը և ստացել մանրամասն կողմնորոշում էլեկտրոնային փոստի միջոցով.

 saladmissions@kentlaw.iit.edu
 admission@chicagokentlaw.ge

Location

Video