About Company

Մեր տարիների աշխատանքը կուտակել է փորձ, որի շնորհիվ մենք դեռ առաքում ենք համեղ և թարմ խեցգետին։ Խեցգետնի առաքում կատարվում է Հայաստանի ամբողջ տարածքում։

Portfolio