«Վոլիոս նախագծային ինստիտուտ» ՓԲԸ

Featured
hr@volios.am
Open Jobs - 0

About Company

«Վոլիոս նախագծային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ն (նախկինում՝ «Վոլիոս» ՓԲԸ) հիմնադրվել է 2017թ․-ին։ Ընկերությունը զբաղվում է բաշխիչ ցանցերի, էլեկտրահաղորդման գծերի, “ենթակայանների, ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի, երկրաբանական, գեոդեզիական, շինարարական, արտաքին լուսավորության նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման գործառույթներով։ Ընկերության աշխատանքի որակի, առաջընթացի և կարգապահության արդյունքում «Վոլիոս» ՓԲԸ-ն 2018թ․ վերանվանվեց «Վոլիոս նախագծային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի։ Ընկերությունն իր հիմնադրման առաջին իսկ օրիվանից նախագծեր է իրականացրել Հայաստանի և Արցախի Հանրապետությունների տարածքներում։ Չնայած մեր երիտասարդ տարիքին՝ մենք արդեն իրականացրել ենք ավելի քանի 8000 և ավելի նախագիծ։ Այս ընթացքում մենք հասցրել ենք ձեռք բերել մեր գործընկերների վստահությունն ու գոհունակությունը՝ մեր կողմից մատուցվող ծառայության որակի և պրոֆեսիոնալիզմի վերաբերյալ: Մեր գործունեությունը սկսելով փոքրաթիվ կազմով, այսօր մեր թիմում ունենք ավելի քան 103 աշխատակից։ Մեր աշխատակիցները հանդիսանում են մեր  արժեքավոր  ռեսուրսը։