Գլխավոր Հաշվապահ

Urgent
Application deadline closed.

Job Description

Ընկերությունը փնտրում է ֆինանասական ոլորտի փորձառու գլխավոր հաշվապահ

Պարտականություններ՝

  • հաշվապահական հաշվառման վարում,
  • ամսական, եռամսյակային, տարեկան ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում ՀՀ Հաշվապահական Հաշվառման մասին օրենքին, ՀՀ կենտրոնական բանկի նորմատիվներին և ՀՀ Հարկային օրենսգրքին համապատասխան,
  • տեղեկացված լինել բոլոր օրենսդրական փոփոխություններին:

Պահանջվող որակաորումներ՝

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • ԷՅՍԻՍԻԷՅ(ACCA) F1-F9 որակավորման մակարդակ կամ ՍԻԷՖԷՅ(CFA) որակավորում, կամ «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ» ՀԿ-ում գրանցված փորձագետ հաշվապահի որակավորում,
  • Նվազագույնը 5/հինգ/ տարվա ֆինանսական կազմակերպություններում գլխավոր հաշվապահի աշխատանքային փորձի առկայություն,
  • Գերազանց տիրապետում ՀՀ Բանկային և Հարկային օրենսդրությանը,
  • ՀԾ-Հաշվապահ, ՀԾ-Բանկ 4.0, MS office տիրապետում,
  • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն գերազանց իմացություն:

Դիմելու համար խնդրում ենք սեղմել Apply Now կոճակը

Internal audit